photocontest350

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คณะแพทยศาสตร์ และสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์ หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เว็บที่เกียวข้อง

 

ภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์